tr.gas-globe.com

Almanya | İstatistikler Tarihi değerler - yıllık tablolar, €/cent cinsinden 16.10.2019 15:53

Fiyat / Cins:
Fiyat düzeyi Motorin Yıl 2002

1/2002
0,800 €

5,3 Ct
0,747 €

2/2002
0,831 €

5,9 Ct
0,771 €

3/2002
0,861 €

6,8 Ct
0,793 €

4/2002
0,834 €

6,5 Ct
0,770 €

5/2002
0,835 €

7,0 Ct
0,766 €

6/2002
0,825 €

5,4 Ct
0,771 €

7/2002
0,825 €

4,9 Ct
0,776 €

8/2002
0,839 €

4,8 Ct
0,791 €

9/2002
0,857 €

7,0 Ct
0,787 €

10/2002
0,828 €

5,7 Ct
0,770 €

11/2002
0,850 €

7,4 Ct
0,776 €

12/2002
Kırmızı sütun:Markaların ham satış gelirlerinden kaynaklanan fiyat değişiklikleri (dolar kuru ve vergilerle hesaplanan efektif ham petrol fiyatının üzerine eklenir)
Mavi sütun:Ham petrol fiyatı / dolar kuru / vergiler nedeniyle fiyat değişiklikleri. Hesaplama güncel standartlaştırılmış ham petrol fiyatı / dolar kuru bazında yapılmaktadır. Özel tedarik anlaşmaları, stok tutma vs. gibi durumlardan kaynaklanan özel fiyatlar hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır.
Açıklama: Avro kurları ortalaması 05/2006 öncesi dönemde aylık olarak alındığı için kırmızı sütun/mavi sütun değerlerinin dağılımı Mayıs 2006 öncesi verilerde hafif bir sapma gösterebilir.