tr.gas-globe.com

Almanya | İstatistikler Tarihi değerler - yıllık tablolar, €/cent cinsinden 16.10.2019 16:22

Fiyat / Cins:
Fiyat düzeyi Süper benzin Yıl 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Kırmızı sütun:Markaların ham satış gelirlerinden kaynaklanan fiyat değişiklikleri (dolar kuru ve vergilerle hesaplanan efektif ham petrol fiyatının üzerine eklenir)
Mavi sütun:Ham petrol fiyatı / dolar kuru / vergiler nedeniyle fiyat değişiklikleri. Hesaplama güncel standartlaştırılmış ham petrol fiyatı / dolar kuru bazında yapılmaktadır. Özel tedarik anlaşmaları, stok tutma vs. gibi durumlardan kaynaklanan özel fiyatlar hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır.
Açıklama: Avro kurları ortalaması 05/2006 öncesi dönemde aylık olarak alındığı için kırmızı sütun/mavi sütun değerlerinin dağılımı Mayıs 2006 öncesi verilerde hafif bir sapma gösterebilir.